2023-09-15

Vet du vilka svampar som är giftiga?

Hösten inbjuder till svampplockning i skogen för att fylla vinterns förråd. Har du koll på vilka svampar som är giftiga?

Du hittar mer information i broshyren "De farligaste giftsvamparna i Sverige!" från Giftinformationscentralen. Broschyren finns på 30 olika språk.

Do you know which mushrooms that are poisonous?

Autumn invites you to pick mushrooms in the forest to fill the winter supply. Do you know which mushrooms that are poisonous?

You'll find more information in the brochure "The most poisonous mushrooms in Sweden!" from the Swedish Poisons Information Center. The brochure is available in 30 different languages.