2023-08-25

Information om kommande avstängning av plankorsningen på Kyrkvägen i Rättvik.

På uppdrag av Trafikverket och Infranord kommer här information om kommande avstängning av plankorsningen på Kyrkvägen i Rättvik.

Tisdag 29 augusti klockan 23:00 stängs plankorsningen av och öppnas åter klockan 03:00 på onsdag 30 augusti.

Gång- och cykeltrafik lotsas förbi avstängningen med hjälp av personal på plats.

Skyltning och omledningsväg enligt kartan här nedan. På grund av begränsad fordonshöjd på omledningsvägen finns körplåt på plats vid plankorsningen för att möjliggöra passage för eventuella akuta transporter högre än 3,5 meter.

Vägkarta över det påverkade området.