2023-08-24

Är du utvald till SCB:s medborgarundersökning 2023?

I SCB:s (Statistiska centralbyrån) medborgarundersökning får du som slumpmässigt utvald kommuninvånare tycka till om din kommun. I Rättvik har 1 000 invånare fått ett utskick från SCB.

Beroende på hur stor din kommun är har SCB dragit ett slumpmässigt urval på 1 000, 1 200 eller 1 600 kommuninvånare från registret över befolkningen i Sverige. Att just du är med beror endast på slumpen. I årets omgång deltar 162 kommuner och totalt kommer 211 977 personer ingå i urvalet.

Viktigt att du deltar!

Resultaten för undersökningen visar vilka verksamheter och områden i Rättviks kommun som är viktigast för att du som invånare ska trivas. Genom att vara med hjälper du till att beskriva hur medborgarna verkligen ser på kommunen och politikerna i kommunen kan fatta bättre beslut om vad man ska satsa på i framtiden.

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning.

För dig som blivit utvald till undersökningen finns en sida på SCB:s webbplats där du kan hitta länk till inloggningen för webbenkäten, information på andra språk och vanliga frågor och svar. Enkäten kan också besvaras via en pappersenkät som du får på posten.

Information om medborgarundersökningen på SCB:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.