2023-08-21

Sök medel ur stiftelser

Rättviks kommun förvaltar ett antal stiftelser. Du som är kommuninvånare kan i år söka medel ur nedan nämnda stiftelser.

Stiftelsen Anders Lidéns och Ing-Britt Svedlunds samfond

Ändamål: Individuellt stöd till barn och ungdomar under 21 år med sjukdom eller funktionsnedsättning. Sökande ska vara bosatt i Rättvik, Bingsjö-Dådran eller Boda. Intyg om sjukdom eller funktionsned-sättning ska medfölja ansökan.

Stiftelsen Rättviks kommuns sociala samfond

Ändamål: Individuellt stöd till äldre och funktionsnedsatta, samt övriga behövande i Rättvik, Bingsjö-Dådran eller Boda.

Sista ansökningsdag för båda stiftelserna är 2023-09-30.

Ansökan skickas till:
Stiftelsens namn, Kansliet, Rättviks kommun, 795 80 Rättvik

Upplysningar:
Jonathan Lehmann Molander
Telefon: 0248-70 113
Mejl: jonathan.lehmannmolander@rattvik.se