2023-08-17

Badförbud i sjön Backtjärn i Finnbacka

En analys av växtplankton i sjön Backtjärn i Finnbacka har visat förekomst av cyanobakterier (blågröna alger). Dessa är potentiellt toxinbildande och då det är svårt att tidsbestämma algblomningen utfärdar miljö- och byggnadsnämnden badförbud i sjön under sommaren och hösten.

Blågrönalger kan orsaka följande symtom hos människor:

  • Hudsymtom
  • Magsymtom, såsom illamående, magsmärtor, diarré och kräkningar
  • Förkylningssymtom, såsom snuva, huvudvärk, ögonirritation och feber

Du kan bli sjuk även om du råkar svälja små mängder av vattnet, därför är det viktigt att undvika att barn och djur badar.