2023-08-09

Vägansvariga i områden som drabbats av skyfallet

Här kan du se en karta med information om vem som ansvarar för vilken väg i ett visst område.

Området har valts ut med anledning av att det är extra hårt drabbat av det skyfall som föll måndagen den 7 augusti.

Förklaring till kartans färgmarkeringar

  • Blå markering visar Trafikverkets vägar. De är statliga väghållare och med detta menas att det är staten som är ansvarig för vägen och det är Trafikverket som man kontaktar angående statlig väg. Trafikverket har sedan entreprenörer som de anlitar i sin tur för olika vägåtgärder.
  • Röd markering visar kommunens vägar. Med kommunal väghållare menas att det är Rättviks kommun som är ansvarig för vägen och man mejlar gata.trafik@rattvik.se när det gäller vägfrågor.
  • Resterande färgmarkeringar visar enskilda vägar och ansvariga vägföreningar. När det är en enskild väghållare kan det vara en vägförening eller en enskild markägare som har ansvaret för vägen.

Här nedan en länk till Lerdal-Gärdebyns vägförenings webbplats. Där kan du se uppdaterad information om vägarnas status i detta område. Vägföreningen ansvarar för informationens korrekthet.

Karta över del av Rättvik. Kontakta växeln om förklaring behövs.

Färgkodad karta med information om vem som ansvarar för vilken väg i ett visst område.