2023-08-09

Information från Dala Vatten och Avfall AB gällande skyfall och höga flöden

Dala Vatten och Avfall har hand om drift, utveckling, samordning, administration och planering av vatten och avlopps- och avfallsverksamheterna i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.

Nedanstående text avser situationen klockan 8 den 9 augusti 2023.

"Dala Vatten och Avfall AB hanterar och övervakar noga läget i vår verksamhet. Vi vidtar löpande åtgärder både för att minska riskerna kopplade till höjda vattenflöden samt konsekvenserna av skyfallen för leveransen av vatten- och avloppstjänster det senaste dygnet i våra fyra kommuner, Leksand, Rättvik, Gagnef och Vansbro.

Vattenproduktionen samt leveransen av dricksvatten fungerar utan störningar och avbrott. På grund av nederbördsmängden är det mycket höga flöden i reningsverken och pumpstationer går på hög kapacitet.

Har din fastighet problem med att vatten tränger in i fastigheten via golvbrunnar, kontakta oss på Dala Vatten och Avfall AB. Vid övriga frågor och problem kopplat till skyfallen och de höga vattennivåerna, kontakta ditt försäkringsbolag."

Länk till Dala Vatten och Avfall AB:s webbplats för mer information. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.