2023-08-08

Uppdaterad information 8 augusti gällande det kraftiga skyfallet under måndagen den 7 augusti

Enligt vår kännedom har ingen person kommit till skada under måndagen men de materiella skadorna är omfattande.

Räddningstjänsten hjälpte i början av skyfallet enskilda fastighetsägare att tömma överfulla källare men fick snabbt avbryta den insatsen. Detta för att prioritera att samhällsviktig verksamhet kunde fortsätta fungera och säkerställa framkomlighet för räddningsfordon.

Under måndagskvällen har räddningstjänsten varit ute och gjort en första bedömning av vägarnas framkomlighet i Lerdal, Gärdebyn och vidare upp mot Bäck. Den framkomlighet som bedömts är möjligheten för olika typer av räddningsfordon att ta sig fram för att kunna rädda liv vid en eventuell olycka.

En extra detaljerad väderleksrapport inför kommande dygn har beställts och den visar att det är något osäkert var och hur mycket regn som kommer att komma men prognosen visar på en del regn under tisdagen.

Kommunen har tillsett att sandsäckar finns att hämta vid Stiernhöökgymnasiet utanför häststallet för de fastighetsägare om är i stort behov av sandsäckar som skydd mot översvämning.

Här nedan den information som gick ut igår måndag 7 augusti 2023. Detta gäller även under tisdagen 8 augusti:

Gällande översvämningar i Rättviks kommun

Rättviks räddningstjänst prioriterar kommunens samhällsviktiga verksamhet. Därför har inte räddningstjänsten möjlighet att hjälpa privatpersoner med översvämningsskador i nuläget.
Vi rekommenderar att alla drabbade kontaktar sitt försäkringsbolag för hjälp och rådgivning. Vid fara för liv ring 112.
Kommunens krisledningsgrupp är aktiverad för att få en lägesbild och säkerställa kommunens verksamheter.

Räddningstjänsten uppmanar de väghållare som ansvarar för vägar i kommunen att kontrollera dess skick gällande vägtrummor/broar.