2023-08-07

Gällande översvämningar i Rättviks kommun

Rättviks räddningstjänst prioriterar kommunens samhällsviktiga verksamhet. Därför har inte räddningstjänsten möjlighet att hjälpa privatpersoner med översvämningsskador i nuläget.

Vi rekommenderar att alla drabbade kontaktar sitt försäkringsbolag för hjälp och rådgivning. Vid fara för liv ring 112.

Kommunens krisledningsgrupp är aktiverad för att få en lägesbild och säkerställa kommunens verksamheter.

Räddningstjänsten uppmanar de väghållare som ansvarar för vägar i kommunen att kontrollera dess skick gällande vägtrummor/broar.