2023-07-25

Varning för sprängört

Den giftiga växten sprängört har upptäckts växa vid Bysjön/Glistjärn.

Sprängört är en giftig växt som framför allt växer i närheten av eller direkt i vatten. Ur förgiftningssynpunkt är det inte förenat med någon risk att bada i vattnet eller att få kallsupar utan fara uppstår när växten äts.

Var försiktig om du badar vid Bysjön/Glistjärn. Låt växten stå kvar - om man bryter av växten i vattnet kan gift komma ut i vattnet. Att smaka på växten innebär risk för allvarlig förgiftning även i små mängder.

Om någon smakat på växten bör man omedelbart kontakta Giftinformationscentralen (ring 112) och söka sjukvård.

Bild på växten sprängört.

Sprängört