2023-07-14

Chaufförsbrist påverkar tömningar av återvinningsstationer i Dalarna

Återvinningsstation och rött plank.

Foto: Olof Holdar, FTI

Just nu råder det chaufförsbrist i Dalarna vilket påverkar tömningar av Förpackningsinsamlingens (FTI:s) återvinningsstationer i området.

FTI arbetar intensivt tillsammans med deras entreprenörer för att hitta lösningar och hantera situationen så bra som möjligt.

– Sommarperioden är intensiv och vi ser just nu en ökning i flödet av förpackningar på våra återvinningsstationer. Vi har planerat för det och ökat upp kapaciteten med tätare tömningar, men när det kommer stora mängder förpackningar på kort tid blir det fort fullt. Den brist på chaufförer som vi just nu har hos vissa av våra entreprenörer märks därför snabbt och vi arbetar hårt för att hitta lösningar för att så snabbt som möjligt ta hand om förpackningarna, säger Cecilia Möller, regionchef på FTI.

Från FTI:s sida är vi tacksamma för alla som återvinner, men ber om hjälp i sådana här lägen. Har du möjlighet att sprida ut turerna till återvinningstationerna och vänta ett par dagar kan det göra stor skillnad. FTI uppmanar också alla att

  • platta till och vika ihop förpackningarna innan de lämnas vid återvinningsstationerna så att fler får plats med mer
  • inte ställa material utanför om det är fullt i behållarna

Tillsammans gör vi skillnad – tack för att du återvinner!