2023-07-03

Eldningsförbudet hävt

Från och med måndag 3 juli 2023 klockan 10 hävs eldningsförbudet i Rättviks kommun.

Var alltid aktsam vid eldning oavsett om eldningsförbud råder eller ej. Den enskilde har alltid skyldighet att hålla utrustning för släckning av brand och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand.