2023-06-26

Trafik och ordning under Classic Car Week

Kommunen får dispens från Trafikverket för att vidta åtgärder för ökad framkomlighet på riksväg 70 under Classic Car Week. Det kommer inte att finnas ordningsvakter på samhället som det gjort tidigare år.

Åtgärder för ökad framkomlighet i trafiken

Media har tidigare rapporterat att kommunen inte kan vidta främjande åtgärder för framkomligheten i trafiken i samband med Classic Car Week. Trafikverket ger nu kommunen dispens för det här årets Classic Car Week och kommunen vidtar sådana åtgärder i samma omfattning som tidigare år.

Ordningshållning

När det gäller ordningshållningen så är det polisens ansvar. Tidigare år har föreningen Classic Car Week bekostat ordningsvakter som tjänstgjort i centrala Rättvik. Ordningsvakterna har då hjälpt polisen att upprätthålla allmän ordning.

Föreningen bekostar inte ordningsvakter i centrala Rättvik i år. Kommunen anlitar ett fåtal ordningsvakter för att säkerställa ordningen i området kring Prästskogens äldreboende.