2023-06-20

Nu fungerar trygghetslarmen igen

Tidigare under dagen rapporterade vi om en driftsstörning gällande trygghetslarmen i ordinärt boende i Rättviks kommun. Leverantören meddelade under eftermiddagen att larmsystemet åter är igång och de hanterar hela larmkedjan.