2023-06-16

Prioritering inom socialförvaltningen i sommar

Många av kommunens verksamheter har lägre bemanning under sommaren. Hårdast drabbad är socialförvaltningens verksamheter inom äldre- och funktionshinder vilka står inför en svår bemanningssituation i sommar.

Trots att det dagligen görs olika åtgärder för att lösa situationen tvingas vi prioritera utifrån verksamheternas utformning och enskilda individers behov.

För att klara utförandet av de mest akuta insatserna som personlig omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser kan vissa andra insatser komma att prioriteras bort, det kan då handla om social aktivitet och ledsagning. Andra insatser kan komma att behöva glesas ut, till exempel städning och duschning.

Personalen kan även komma andra tider än vad som överenskommits på grund av att medicinska insatser på fasta tider behöver prioriteras.

Ytterligare påfrestningar för enheterna är de värmeböljor som förespås under sommaren. Prioritet läggs då även på att undvika och förebygga negativa hälsoeffekter som kan uppstå vid höga temperaturer.

Vi hoppas att du har förståelse för detta och vädjar samtidigt till dig att meddela eventuella avbokningar i god tid.

Kontakta ansvarig enhetschef om du har några frågor.

/Socialförvaltningen