2023-03-13

Svenskt Näringsliv besöker Rättviks kommun

Henrik Navjord, Svenskt Näringsliv och Per-Johan Backlund, samhällsbyggnadschef i Rättviks kommun.

Henrik Navjord, Svenskt Näringsliv (till vänster) och Per-Johan Backlund, samhällsbyggnadschef tillbringade en hel dag tillsammans i Rättvik. De förde intressanta samtal om kommunens företagsklimat och de utvecklingsmöjligheter de ser framåt.

Nu bör vi bygga för framtiden, säger Henrik Navjord, regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna och Per-Johan Backlund, chef för samhälls­byggnads­förvaltningen på Rättviks kommun. Tillsammans har de ägnat en dag åt att diskutera Rättviks näringsliv, kommunens företagsklimat och företagarnas möjligheter till utveckling.

Henrik är på besök i Rättvik och tillsammans med Per-Johan träffar han två aktiva och framgångsrika företagare i kommunen – Bengt Stor på Bengt Stors Måleri AB och Erik Nallén ägare till byggföretaget Nallens Entreprenad.

– Det har varit en riktigt intressant och bra dag. Överlag kan jag konstatera att företagarna upplever företagsklimatet i Rättvik som bra, men naturligtvis finns det områden som kan förbättras. Det är väl egentligen två områden som bör diskuteras mer ingående och det är offentlig upphandling och samarbetet mellan skola och näringsliv, säger Per-Johan Backlund.

– Ja, företagen önskar tidiga dialoger och information om kommande upphandlingar. De ifrågasätter de höga omsättningskraven som gör det omöjligt för små företag att ens lämna in ett anbud. En annan viktig sak som de tog upp var hur svårt det börjar bli att hitta kompetenta medarbetare. Jag har arbetat aktivt i andra kommuner för att öka samverkan mellan företag och skola. Det behövs givetvis någon form av programråd men det handlar också om att ge eleverna information om olika yrken. Här i Rättvik vet vi att behovet är stort av snickare, kockar och inte minst yrken inom den offentliga sektorn, säger Henrik Navjord.

Nu bör vi bygga för framtiden

Inom ett par år kommer flera stora företag och industrier att etablerar sig i Dalarna och då kanske främst i Borlänge och Ludvika. Henrik och Per-Johan är överens om att Rättvik mycket väl skulle kunna bli en perfekt bostadsort för dessa människor. Det som krävs är att man snabbt beslutar om att ställa i ordning nya byggbara tomter.

– Ja, som det ser ut just nu anställer man 1 000 personer per år bara i Ludvika. Dessa människor måste ha någonstans att bo med sina familjer. Rättvik har en stor fördel och det är tåget. Det är inga problem alls att arbetspendla från Rättvik till Borlänge och Ludvika, säger Henrik.

Det finns framgångsfaktorer att kopiera

Innan vi skiljs åt återkommer Henrik till företagsklimatet och det fina arbete som görs i många av landets kommuner. Han berättar om den senaste inspirationsdagen som ägde rum på Svenskt Näringsliv i Stockholm. På plats fanns representanter från Solna, Trelleborg, Timrå och Falkenberg.

– De här kommunerna toppar i Sverige när det gäller företagsklimatet och de fick berätta om sitt arbete och vad de såg som framgångsfaktorer. Mycket är bra här i Rättvik men det finns också saker som ni lätt skulle kunna kopiera, säger Henrik.

Henrik kommer inom kort att träffa den politiska ledningen här i kommunen tillsammans med Per-Johan och andra berörda.