2023-02-13

Rättviks kommunfullmäktige

Sammanträder torsdagen den 23 februari klockan 18 i Stiernhöökssalen, Rättviks kommunhus.

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 18. Därefter kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • Sotningstaxa 2023
  • Avgift/taxa för upplåtelse offentlig platsmark
  • Svar på motioner
  • Valärenden

Ärenden som ska behandlas finns tillgängliga en vecka före i kommunhuset och på rattvik.se/kallelser Länk till annan webbplats..

Webbradiosändning på rattvik.se/webbradio Länk till annan webbplats..

/Jonas Björ (C)
Kommunfullmäktiges ordförande