2022-12-09

Kommunfullmäktige har valt ny kommunstyrelse

Vid kommunfullmäktiges möte torsdag den 8 december valdes ny kommunstyrelse, 13 ledamöter och 21 ersättare. Fullmäktige beslutade också om ram för investeringar under år 2023 och om höjda taxor för vatten och avlopp samt avfall.

Ny kommunstyrelse

Fullmäktige valde

 • Ulrica Momqvist (C) till kommunstyrelsens ordförande
 • Fredrik Ollén (M) till förste vice ordförande
 • Joanna Stridh (C) till andre vice ordförande

Kommunstyrelsen för mandatperioden 2023–2026 består av följande ledamöter:

  • Ulrica Momqvist (C), ordförande
  • Fredrik Ollén (M), förste vice ordförande
  • Joanna Stridh (C), andre vice ordförande
  • Anders Rosén (C)
  • Jonny Jones (C)
  • Erik Johansson (M)
  • Per Mårthans (KD)
  • Daniel Wenngren (S)
  • Karin Thalén (S)
  • Roger Tynell (S)
  • Ewa Wallin (S)
  • Inge Östlund (SD)
  • Maud Hemberg (SD)
  Fredrik Ollén (M), Ulrica Momqvist (C) och Joanna Stridh (C).

  Kommunstyrelsens förste vice ordförande Fredrik Ollén (M), kommunstyrelsens ordförande Ulrica Momqvist (C) i mitten och kommunstyrelsens andre vice ordförande Joanna Stridh (C) till höger.

  Ram för investeringar år 2023

  Fullmäktige beslutade också om en ram för investeringar under år 2023 på 26 miljoner kronor. Kommunstyrelsens allmänna utskott (KS-Au) kommer senare att fördela investeringsbudgeten. Ett nytt reglemente för kommunstyrelsen och ett nytt arvodesreglemente antogs av fullmäktige.

  Höjda taxor för vatten och avlopp samt avfall

  Det beslutades också om höjda taxor för både vatten och avlopp samt avfall.

  Den nya avfallstaxan höjs med 10 procent vilket innebär +22 kronor per månad för kunder med det vanligaste abonnemanget. Höjningen beror bland annat på ökade kostnader i samband med transporter samt ökade kostnader för hantering av avfallet, exempelvis vid förbränning. Genom att sortera mera kan kunder byta till ett billigare avfallsabonnemang.

  I Rättvik kostar en liter dricksvatten 7,2 öre. Brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 10 procent. Det motsvarar en ökning med 82 kronor/månad för en villakund som är ansluten till vatten och spillvatten med en uppskattad årsförbrukning på 150 kubikmeter.

  Höjningen beror bland annat på

  • ökade materialkostnader
  • ett höjt ränteläge
  • ökade avskrivningskostnader

  Vid nyanslutning till Vatten och avloppsnätet betalas en engångsavgift (anläggningsavgiften) och den höjs med 4 procent.

  Du kan läsa mer om taxorna på dalavattenavfall.se/taxor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..