2022-09-29

Mandaten i nya fullmäktige klara

Kommunhuset i Rättvik med rättvikshästen i förgrunden.

Länsstyrelsen har nu fastställt den slutliga rösträkningen till fullmäktige och fördelat mandaten för perioden 2022–2026.

Så här fördelas de 39 mandaten:

  • Moderaterna: 7
  • Centerpartiet: 10
  • Kristdemokraterna: 3
  • Socialdemokraterna: 11
  • Vänsterpartiet 1
  • Sverigedemokraterna: 7

9 289 var röstberättigade och valdeltagandet var 84,11 procent. Totalt lämnades 7 813 röster och av dessa var 134 ogiltiga. Antalet giltiga röster i valet var 7 679.