2022-04-11

Hur hjälper vi flyktingar från Ukraina?

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina vill vi kortfattat informera om arbetet kopplat till människors flykt från Ukraina.

Flagga.

Ukrainas flagga.

Vår huvudsakliga informationskanal är kommunens webbplats.

För frågor via telefon kan du ringa kommunens växel 0248-70 000 eller höra av dig till våra kontaktpersoner.

Nära samarbete med andra aktörer

Tidigt aktiverade vi en krisledningsstab som medverkar i möten och samarbeten lokalt, regionalt och nationellt. Vi samarbetar med Länsstyrelsen, Region Dalarna och med lokala aktörer, bland annat Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan och Missionsförsamlingen. Vi följer den senaste informationen från Migrationsverket, Skolverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR) med flera.

Stöd och uppehållstillstånd

Migrationsverket har huvudansvaret för att ordna boende och betala dagersättning åt flyktingar från Ukraina. För att få tillfälligt uppehållstillstånd och samhällets stöd måste flyktingen anmäla sig till Migrationsverket. Om flyktingen väljer att ordna sitt boende på egen hand måste hen betala hyran själv. Ukrainska medborgare har rätt att vistas i Sverige i 90 dagar utan att söka något särskilt tillstånd. Kommunerna ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn.

Utbildning och arbete

Barn och unga upp till 18 år med tillfälligt uppehållstillstånd erbjuds utbildning som inleds med ett kartläggningsarbete. Till förskola gäller kommunens vanliga kö. Vuxna har inte rätt till SFI (Svenska för invandrare) eftersom uppehållstillståndet är tänkt att vara tillfälligt.

Flyktingar som är 16 år eller äldre har rätt att arbeta. De kan vända sig till Arbetsförmedlingen för att få hjälp med att hitta ett arbete.

Boendeformer

Rättviks kommun har på uppdrag av Länsstyrelsen inventerat evakueringsplatser för att snabbt kunna ta emot flyktingar om Migrationsverket tilldelar oss den uppgiften.

Privatpersoner som vill ta emot flyktingar i sitt privata hem har möjlighet att anmäla sitt intresse via en e-tjänst på kommunens webbplats. De privata företag som vill erbjuda flyktingboende ska kontakta Migrationsverket. För mer information hänvisar vi dig till Migrationsverkets webbplats.

Skänka pengar

Vill du skänka pengar till befolkningen i Ukraina och de på flykt? Tänk på att skänka till organisationer med 90-konton (Svensk Insamlingskontroll). Rättviks kommun kan tyvärr inte i nuläget samordna insamlingar av till exempel kläder och leksaker.

Tack till alla som engagerar sig

Ett stort tack till alla som engagerar sig i vårt gemensamma arbete för att stötta de som flyr krigets fasor i Ukraina.

Kontaktpersoner

Ulrica Momqvist, kommunstyrelsens ordförande

0248-70 250

Johan Malm, tf kommunchef

0248-70 180