2022-02-10

Fortsatta restriktioner för vård och omsorg

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Rättviks kommun och det pågår smittspårning i våra verksamheter. För att skydda de mest sårbara finns riskreducerande åtgärder inom vård och omsorg kvar. Vi påminner dig om att följa lokala restriktioner vid besök på våra särskilda boenden.

Pandemin pågår fortfarande och större sällskap bör undvikas. Alla besök på särskilt boende sker i den enskildes lägenhet.

Vi har regelbunden kontakt med Regionens smittskyddsenhet och följer deras rekommendationer.

Vid besök måste restriktionerna på boendet följas.

Kontakta boendet innan eventuellt besök.

Information från Folkhälsomyndigheten

Viktigt skydda grupper med högre risk

Antalet fall inom äldreomsorgen är omfattande och fler än tidigare under pandemin. Även där har man i regel ett mycket bra skydd av vaccinet. Även milda symtom kan dock ge allvarliga konsekvenser för individer i denna grupp. Riskerna ökar också i takt med stigande ålder.

För att skydda de mest sårbara är det fortsatt viktigt med riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen.

Detta gäller inom vård- och äldreomsorg från den 9 februari

Från den 9 februari rekommenderas regionerna att fokusera testning och smittspårning till att skydda sköra grupper inom hälso- och sjukvården och omsorgen:

  • Hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare ska testas vid symtom på covid-19.
  • Den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma/undvika nära kontakt med andra i minst 5 dagar varav 2 dygn utan feber och med klar förbättring. Rekommendationen kompletterar rekommendationen om stanna hemma och undvika nära kontakt med andra vid sjukdom.
  • Fortsatt arbete med riskreducerande åtgärder efter riskbedömning.

Källa: Folkhälsomyndigheten - De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.