2022-01-21

Rättvikare ger toppbetyg i senaste medborgarundersökningen

Rättviks kommunhus på vintern. Det är kväll och det ligger snö på marken.

Rättviks kommunhus

I Statistiska centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning 2021 hamnar Rättviks kommun högt upp i samtliga fyra huvudkategorier bland de 161 kommuner som deltagit. I enkäten får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Några av de områden som undersöks i enkäten är

  • skola och omsorg
  • samhällsservice
  • trygghet
  • förtroende för den egna kommunen och dess verksamheter

– Medborgarundersökningen är ett av de viktigaste verktygen för oss i kommunen eftersom vi genom den får direkt svar från Rättviksborna hur de tycker vi sköter vårt uppdrag. Det är mycket glädjande att stora delar sticker ut på ett mycket positivt sätt. Nu jobbar vi vidare på Rättviksbornas uppdrag för att göra kommunen ännu bättre, säger Ulrica Momqvist (C), som tillträder som kommunstyrelsens ordförande i mars.

Trivseln i topp i Rättviks kommun

På frågan ”Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på?” hamnar Rättvik på en andra plats av alla de 161 medverkande kommunerna. 78 % av Rättviksborna kan även rekommendera andra som inte bor i Rättvik att flytta till kommunen. Även vad gäller kommunens arbete med att sköta olika verksamheter så hamnar Rättvik högt upp. Så många som 89 % av de Rättviksbor som deltagit i undersökningen ger ett bra betyg.

Personalens engagemang en viktig faktor

– Att vi har genomgående höga betyg för våra viktiga kärnverksamheter som skola, vård och omsorg känns mycket bra och är ett kvitto på våra satsningar. En viktig faktor för att nå det här resultatet är personalens engagemang och jag är tacksam för det fina jobb som görs ute i våra verksamheter varje dag, säger kommunalrådet Joanna Stridh (C).

Fina betyg för gymnasieskolan samt för utbudet av caféer och restauranger

Rättvik utmärker sig med positiva resultat i flera andra frågor i jämförelse med landets andra kommuner. Bland annat när det gäller hur

  • gymnasieskolan fungerar (plats 2 av 161)
  • utbudet av friluftsområden (plats 3 av 161)
  • utbudet av caféer och restauranger (plats 1 av 161)
  • utbudet av belysta motionsspår (plats 4 av 161)
  • skötsel av parker och torg (plats 6 av 161)

Fakta om SCB:s Medborgarundersökning 2021

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommunerna för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Resultatet från undersökningen använder Rättviks kommun för att utvärdera och utveckla olika verksamheter. 2021 års undersökning genomfördes under hösten och skickades ut till 1000 slumpmässigt utvalda Rättviksbor. Totalt svarade 412 personer.

Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form med nya frågor i enkäten. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess.

Ett stort tack till alla Rättviksbor som deltagit i undersökningen!

Länk till SCB:s webbplats med alla resultat från Medborgarundersökningen 2021. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.