2022-01-18

Vi påminner om att undvika besök på särskilt boende

Just nu är smittspridningen av covid-19 väldigt hög i Rättviks kommun och det pågår ständig smittspårning i våra verksamheter. Vi påminner dig därför att undvika besök och kontakt med våra äldre i särskilt boende.

Vi avråder från besök för att skydda våra äldre och våra medarbetare. Vi har även kontakt med Regionens smittskyddsenhet och följer deras rekommendationer.

Vid eventuella besök måste restriktionerna på boendet följas.

Kontakta boendet innan eventuellt besök.