2022-01-04

Ungdomens hus Wasaborg hålls stängt tillsvidare

Enligt beslut av krisledningsgruppen kommer ungdomens hus Wasaborg hållas stängt tillsvidare på grund av det nuvarande läget med smittspridningen av covid-19.

Ungdoms- och fritidsenheten tror och hoppas att det inte behöver vara stängt allt för länge. De hälsar att de fortsatt kan nås på deras sociala medier där de svarar så fort de kan.