2021-12-31

Vänligen undvik besök på särskilt boende

Just nu är smittspridningen hög i samhället och det pågår smittspårning i våra verksamheter. Vi ber dig därför att undvika besök och kontakt med våra äldre i särskilt boende.

Vi avråder från besök för att skydda våra äldre och våra medarbetare. Vi har även kontakt med Regionens smittskyddsenhet och följer deras rekommendationer.