2021-11-09

Referat från kommunstyrelsen 9 november

Här följer ett referat från kommunstyrelsens möte den 9 november 2021.

Rättviks kommun prognosticerar ett starkt helårsresultat med ett överskott på cirka 100 miljoner kronor. Ungefär 60 miljoner avser utdelning från Rättviks Kommunhus AB avseende vinster från försäljningen av fjärrvärmen.

– Det är en fantastisk stark prognos som pekar på ett rekordresultat! Förutom utdelningen från försäljningen av fjärrvärmen så ser vi nu även resultatet av ett aktivt arbete med ekonomistyrning inom förvaltningarna där fokus varit på att bromsa kostnadsökningstakten. Bra resultat är förutsättningar för att möjliggöra en fortsatt utveckling av kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Jonny Jones (C ).

Kommunstyrelsen beslutade att grundskolans organisation i Rättviks kommun, från och med läsåret 2022/2023, utgår från sammanhållna stadier och sammanhållna rektorsområden. Detta innebär:

  • Förskoleklass till årskurs 3 i Ingels och Sätra skola
  • Förskoleklass till årskurs 6 i Boda skola, Söderås, Vikarbyns skola och Nyhedsskolan
  • Förskoleklass till årskurs 9 i Furudals skola (oförändrat)
  • Sätras elever går årskurs 4–6 i Vikarbyns skola
  • Ingels elever går årskurs 4–6 i Boda skola
  • Boda skolas elever väljer i årskurs 6 om de vill gå högstadiet i Furudals skola eller Rättviksskolan

– Med det här beslutet så tar vi ett viktigt steg för att behålla och utveckla alla våra skolor i Rättviks kommun. De yngsta barnen kommer även i framtiden att ha nära till både förskola och grundskola. Med renodlade stadier får vi ännu bättre förutsättningar för samtliga elever att nå goda skolresultat, säger bildningsutskottets ordförande Joanna Stridh (C ).

Kommunstyrelsen beslutade att alla tillsvidareanställningar samt alla visstidsanställningar som löper över tre månader, inom Kommunals avtalsområde, är heltid. Men med möjlighet att en gång per år söka sig ner till 60 procent eller 80 procent utan särskilda skäl. Detta gäller från och med att respektive verksamhet kliver in i heltid utifrån tidsplan (troligen senhösten 2022).

Avtal om upphörande av anläggningsarrende gällande Rättviks slalombacke godkändes av kommunstyrelsen. Nuvarande avtal skulle gällt fram till 31 mars 2022, men avslutas i förtid.

Ett flertal ärenden går vidare till kommunfullmäktige den 16 december

  • Nytt reglemente för Individnämnden
  • Nya ägardirektiv för Rättviks Fastigheter AB och Rättvik Skoljordbruk AB
  • Förslag på höjning av VA-taxa och Avfallstaxa inför 2022