2021-11-08

Har du en anhörig som behöver hjälp?

Det finns alternativ till god man eller förvaltare.

Anhörigbehörighet

  • Om du är nära anhörig till någon som är över 18 år - och som inte längre själv kan sköta sina ärenden - behöver du från den 1 juli 2017 inte fullmakt för att företräda denne.
  • Det innebär att du exempelvis kan betala räkningar och ansöka om bidrag och om stödinsatser som exempelvis hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende.
  • Enligt Föräldrabalken 17 kap 2 § räknas som nära anhörig först och främst make eller sambo och därefter i tur och ordning barn, barnbarn, föräldrar och syskon.