2021-10-06

Digitalt anhörigstöd lanseras i Rättvik

Som anhörig kan det kännas som man är helt ensam om sin situation och det kan vara svårt att veta var man ska vända sig. Som ett komplement till kommunens befintliga anhörigstöd lanseras nu tjänsterna En bra plats och Demenslotsen som är digitala anhörigstöd.

En bra plats och Demenslotsen är kostnadsfria för anhöriga. Dessa tjänster gör det möjligt att ta del av nationell och lokal information, stöd och råd på tider och platser som passar individen.

Träffa andra i liknande situation

I tjänsterna finns det möjlighet att nätverka med andra personer i liknande anhörigskap som det kanske inte annars skulle finnas i en mindre kommun som Rättvik.

Att träffa andra i liknande situation i olika anhöriggrupper är uppskattat av många, men det passar inte alla. Genom tjänsterna har du också möjlighet att träffa personer i liknande situationer men på ett anonymt och säkert sätt. Tjänsterna går att använda i både dator, smarttelefon och surfplatta.

Demenslotsen

Demenslotsen vänder sig specifikt till anhöriga till personer med demenssjukdom. Demenslotsen fungerar som en vägvisare under hela sjukdomsförloppet med råd, stöd och information, både lokalt och nationellt.

Lansering vecka 41

Tjänsterna lanseras under eMedborgarveckan 41 och vi finns på plats vid minimässorna i Rättvik och Ore för att informera och svara på frågor om tjänsterna.

  • 12 oktober klockan 16–18 på Rättviks kulturhus
  • 14 oktober klockan 16–18 på Ore bibliotek.