2021-10-06

Beslut om unga, kräver kunskap om unga

Hösten 2021 genomför alla kommuner i Dalarna ungdomsenkäten LUPP.

2015 påbörjades samverkansarbetet mellan samtliga dalakommuner och Region Dalarna kring enkäten LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

LUPP är ett nationellt enkätverktyg för att följa upp ungas livssituation. Enkäten tillhandahålls av MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. LUPP tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder. Enkäten består av ett åttiotal frågor inom områden som skola, fritid, hälsa, framtid, trygghet och inflytande.

Genom att svara på LUPP-enkäten gör du din röst hörd och svaren ger din kommun och Region Dalarna viktig kunskap om hur det är att vara ung.

Dalarna vill bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion

Du är viktig i det arbetet!