2021-09-15

Smitta på äldreboende

På ett av kommunens äldreboenden har bekräftad covid-smitta konstaterats hos två av de boende i samband med smittspårning.

Ingen av de smittade är i dagsläget allvarligt sjuk utan de har bara milda eller inga symtom. Situationen tas på stort allvar.

De smittade är isolerade och får vård enligt de rutiner som är framtagna. Anhöriga är informerade och vi avråder från besök på enheten.