2021-07-05

Kungörelse om flyttade fordon

Fordon med registreringsnummer KUA137 har flyttats. Flytten är gjord med stöd av lagen (1982:129) om flytt av fordon i vissa fall och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Fordonet har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttade fordon.

Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller om fordonet inte har hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.

Registreringsnummer: KUA137
Fabrikat: CHEVROLET TRANS SPORT
Ursprunglig uppställningsplats: Golfvägen 4 Rättvik
Publicerad: 2021-07-05
Ärendenummer: KLK 2021/561