2021-07-01

Brand på Vikarby skola

Onsdag kväll, 30 juni utbröt en brand på Vikarby skola. Köket är brandskadat och resten av skolan är rökskadad. Inga människor skadades i branden.

All verksamhet är flyttad till andra lokaler.

Saneringsarbetet är påbörjat. Hur lång tid detta arbete tar vet vi inte i nuläget.