2021-06-24

Skolgatan asfalteras om

Måndag 28 juni påbörjas renoveringen av Skolgatan. Först byts flertalet brunnar längs med vägen ut. Sedan fortsätter arbetet med uppgrävning av väg efter semestertiderna.

Karta med markering som visar var Skolgatan renoveras.

Parkera gärna på andra närliggande gator under arbetets gång så jobbet kan utföras så snabbt och smidigt som möjligt.

Eventuella frågor mejlas till gata.trafik@rattvik.se.