2021-06-14

Ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

I maj 2021 fattade riksdagen beslut om en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Den nya lagen gäller från och med 1 juli 2021.

  • Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
  • Det införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna. Endast legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp. Endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis botulinumtoxin och fillers.
  • Verksamheten är skyldig att ha patientförsäkring samt att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.
  • Den som avser att bedriva estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet till IVO som är ansvarig tillsynsmyndighet.

Vissa injektionsbehandlingar är undantagna från den nya lagen, exempelvis tatuering och andra ytliga injektioner. Dessa behandlingar är kvar under kommunens tillsyn.

Lagen träder i kraft den 1 juli

Mer information om lagen och förordningen finns på:

Ändringarna, även införsel av prövningsplikt på övriga verksamheter som har stickande eller skärande moment som kan innebära en risk för blodsmitta eller annan smitta, kommer att träda i kraft den 1 juli 2021.

De verksamheter som omfattas av bestämmelserna har fram till 1 september 2021 att anmäla sig till miljö- och byggnämnden respektive IVO.

Mer information

Kontakta miljöinspektör Jeanette Back på jeanette.back@rattvik.se eller 0248‑70 162.