2021-05-17

Påminnelse på grund av ökad smittspridning

Diagram som visa antalet fall covid-19 per vecka från vecka 38 2020 till vecka 18 2021.

Antal fall covid-19 per vecka i Rättvik. Diagram: Region Dalarna

Utifrån den ökade smittspridningen i Rättviks kommun vill krisledningsnämndens ordförande Jonny Jones påminna om följande:

  • Barn och elever (i förskola och skola) som bor i samma hushåll med personer som är smittade av eller misstänks vara smittade av covid-19 ska stanna hemma.
  • Barn och elever (i förskola och skola) ska stanna hemma vid minsta symtom.