2021-05-12

Referat från kommunstyrelsens sammanträde 11 maj

Mötet den 11 maj genomfördes i kommunhuset på ett ”corona-säkert” sätt med gott om avstånd i Stiernhöökssalen. Endast ordinarie ledamöter fanns på plats men ersättare hade möjlighet att delta digitalt.

På mötet behandlades ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige den 3 juni men även vissa beslut som kunde tas utifrån kallelsens dagordning. Länk till kallelsen med föredragningslista samt länk till sidan för kommande protokoll finner du i slutet på denna text.

Kommunstyrelsen beslutade bland annat om att

  • godkänna etableringstillstånd för att bedriva enskild pedagogisk omsorg (punkt 3 i föredragningslista).
  • godkänna länsövergripande överenskommelse om ansvarsfördelning vid placering på hem för vård eller boende HVB (punkt 4 i föredragningslista).
  • anta riktlinje för egenavgifter IFO, Individ och familjeomsorg (punkt 5 i föredragningslista).
  • tillsättande av politisk styrgrupp enligt förslag (punkt 13 i föredragningslista).

Kallelser och protokoll hittar du via länkarna här nedan.

Kallelser - Rättviks kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Protokoll - Rättviks kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.