2021-05-11

Delar av trottoar stängs tillfälligt

Delar av trottoaren mellan Knihsgatan och Storgatan stängs av mellan 9 maj och 30 maj i samband med inkoppling av dagvattenrör från fastighet.

Karta med markering av vilken trottoar som stängs av mellan Knihsgatan och Storgatan.

Vänligen respektera avspärrningarna.