2021-03-19

Ansök om skolskjuts före 26 mars

Du som vårdnadshavare måste göra en ansökan om ditt barn behöver skolskjuts. Ansökan till kommande läsår görs senast 26 mars för att beslutet om skolskjuts ska vara klart till skolstart i augusti.

Detta gäller även dig med barn som redan har skolkort. Inga skolkort skickas ut eller laddas på om inte en ansökan är gjord.

Du ansöker via vår nya e-tjänst och du behöver ha en giltig e-legitimation för att logga in. Saknar du e-legitimation kontaktar du din bank för att få hjälp.

Det nya ansökningsförfarandet gäller barn i förskoleklass och grundskola med undantag för elever i särskola. Förändringen gäller inte heller elever i gymnasieskolan. Familjehemsplacerade elever och personer med tillfälligt personnummer hänvisas till ansökan på blankett.

Du som behöver ansöka om skolskjuts för ditt barn och samtidigt har skyddad identitet eller håller på och ansöker om skyddad identitet hos Skatteverket eller socialtjänsten ska INTE använda e-tjänsten. Kontakta skolan så får du hjälp med din ansökan om skolskjuts.