2021-03-08

Vårdnadshavare ska ansöka om skolskjuts före 26 mars

Ansökan för skolskjuts till kommande läsår måste göras 8–26 mars för att beslutet om skolskjuts ska vara klart till skolstart i augusti. Elever i särskolan och gymnasieskolan är undantagna från detta.

Buss på väg mot folksamling vid busshållplats.

Ansökan görs via vår nya e-tjänst och du behöver ha en giltig e-legitimation för att logga in. Saknar du e-legitimation kontaktar du din bank för att få hjälp.

I dagsläget hänvisas familjehemsplacerade elever och personer med tillfälligt personnummer till ansökan på blankett.

Du som behöver ansöka om skolskjuts för ditt barn och samtidigt har skyddad identitet eller håller på och ansöker om skyddad identitet hos Skatteverket eller socialtjänsten ska INTE använda e-tjänsten. Kontakta skolan så får du hjälp med din ansökan om skolskjuts.

Att vårdnadshavare själva ansöker om skolskjuts för elever är nytt för i år och det införs i flera kommuner i Dalarna. På sikt ska denna förändring ge

  • bättre planeringsunderlag
  • mindre manuellt arbete
  • bättre planerad busstrafik
  • och därmed mindre miljöpåverkan.