Rättviks kommun
Rättviks kommun

Namn eller inte

Alldeles för ofta skrivs enheter, förvaltningar och titlar med versal begynnelsebokstav. Det ska ni bara göra när en mening börjar med ordet.

Namn som inleds med Föreningen, Sällskapet, Kungliga, och Svenska skrivs ofta även det följande ordet med stor bokstav när resten av namnet även det kan läsas som ett fullständigt namn.

Svenska skrivregler

Liten bokstav vid ord som inte är namn – allmänna regler (8.2).

Stor bokstav vid namn – allmänna regler (8.3).

Namn med Föreningen, Sällskapet, Kungliga, Svenska (8.6.1)

I boken Svenska skrivregler finns även mycket annat om namn som är viktigt att veta när du skriver.

På svenska finns det några grundläggande regler som vi kan utgå ifrån:

Använd stor bokstav

  • i början av meningar
  • i namn: Pelle, Jack Uppskäraren
  • i geografiska namn: Sverige, Storgatan
  • namn på byggnader och liknande: Långbryggan, Getryggen
  • i namn på företag, myndigheter och organisationer: Länsförsäkringar, Landstinget Dalarna, Riksskatteverket
  • i namn på varumärken: Ica, Hemköp, Konsum, Ikea.

Använd liten bokstav

  • i alla andra fall!

Självklart finns det undantag, men om du utgår ifrån att det bara ska vara stor bokstav i namn av olika slag och i början av meningar så kommer du att ha rätt i de allra flesta fall. Skriver du till exempel om landstinget eller länsstyrelserna i texten skriver du dem med gemen i början men skriver du Landstinget Dalarna använder du versal begynnelsebokstav.

Om du är det minsta osäker så rekommenderar jag att du använder boken Svenska skrivregler. Där beskrivs utförligt vilka regler som gäller i olika fall.