Rättviks kommun
Rättviks kommun

Pdf-dokument

Ett pdf-dokument ska vara uppmärkt för att visas korrekt på webbplatsen.

Med det menas att kommunens formatmallar i Word ska användas för att rubriker, underrubriker, tabeller, brödtext med mera ska kunna läsas korrekt av de olika webbläsarna.

Besökaren på webbplatsen ska ha möjlighet att navigera i pdf-dokumentet genom att använda bokmärken. Ett bokmärke skapas för varje rubrik, underrubrik och så vidare.

Kan en programvara inte leverera en uppmärkt pdf-fil ska det märkas upp manuellt. Det sker i Adobe Acrobat som bland andra webbredaktören har.

Använd formatmallarna i Word

I första hand ska du och de som skickar dokument till dig alltid använda kommunens mallar och använda formatmallarna för vilken typ av text som skrivs in.
Om du väljer att byta typsnitt, textstorlek, fetstil och så vidare så är ditt dokument inte tillgängligt

Scannade dokument

ska inte publiceras på webbplatsen. Ett scannat dokument är samma sak som ett fotografi av dokumentet. Dokumentet kan inte läsas av hjälpmedel som till exempel skärmläsare. Texten spricker och blir suddig vid förstoring. Texten kan inte översättas.

OCR-läs dokument

Om du får ett dokument på papper och du inte kan få det på fil kan du OCR-läsa dokumentet i skrivaren och sen märka upp rubriker, underrubriker med mera så att dokumentet blir tillgängligt för alla.

Att göra det här tar inte lång tid och det gynnar alla att du använder några extra minuter. Glöm inte vilka vi är till för och vilket uppdrag du har.