Rättviks kommun

E-postformulär

Det här är ett exempel på hur ett e-formulär kan se ut.

Tänk på att det i formuläret finns flera olika inställningar man måste göra för att meddelandet ska hamna hos rätt person när någon utifrån använder formuläret.

Kontakta webredaktören om du vill använda dig av e-formulär. Så hjälper vi till att bygga upp formuläret så som du vill ha det.


Fyll i ditt namn.Meddelande