Rättviks kommun

Vilka är "dom"?

Det är du och jag och alla andra. Om just du inte har några problem idag kan det vara just du som ingår i någon av nedanstående grupper i framtiden.

Vi måste komma ihåg vad som är vårt uppdrag. Tro inte att vi måste göra extra arbete för "dom" som har någon funktionsnedsättning. Så är det inte.

Allt vi gör på webbplatsen för att underlätta användningen
gör det lättare för alla.

Läsa och skriva

 • 25 % av den vuxna befolkningen har problem med att läsa.
 • 4–5 % beräknas ha dyslexi.
 • Varje år drabbas 12 000 personer av afasi. En tredjedel av dem är i yrkesverksam ålder.
 • Det bor cirka 1,6 miljoner utlandsfödda i Sverige, cirka 15 % av befolkningen.

Förstå

 • 0,5 % har diagnosen utvecklingsstörning
  (ungefär 40 000 personer).
 • 6–7 % av befolkningen har låg begåvning.
 • 2 % har mycket låg begåvning.

Se

 • Det finns cirka 120 000 synskadade.
 • 10 000 är gravt synskadade eller helt blinda.
  Cirka 2 000-3 000 kan inte tillgodogöra sig en dagstidning.
 • 800 läser punktskrift.
 • Alla över 80 år behöver läsglasögon.
 • Några procent av befolkningen är färgblinda.

Koncentration och minne

 • Det finns cirka 150 000 med demens. Antalet beräknas öka kraftigt.
 • 5 % av alla barn (3 % av alla vuxna) uppskattas ha adhd.
 • Dåligt utformade it-system skapar svårigheter hos många individer som inte har någon funktionsnedsättning i andra situationer.

Informationen är hämtat från Funka.

Hur många det är som ger upp och stänger sidan för att innehållet inte följer reglerna för tillgänglighet vet vi inte.

De vanligaste förklaringarna helt vanliga människor har när de inte använt en webbsida är att

 • Det fungerade inte.
 • Jag förstod inte hur jag skulle göra.
 • Jag begrepp inte vad de menade.
 • Det var för svårt.

För några år sedan fick vi besök av en flicka med adhd. Vi tittade på webben och efter en stund säger hon: "Kan de inte skriva som det står."

Det tog en bra stund innan jag förstod vad hon menade. Texterna var helt enkelt för krångliga. Så, skriv det som ska stå där. Använd ett enkelt språk för att föra fram det ni vill förmedla. Alla har rätt att ta del av informationen på en kommunal webbplats.