Rättviks kommun

Att tänka på

Det är på dig det beror om vår webbplats är tillgänglig.

Tips när du gör en ny sida

 • Använd mallen Undersida (1spalt–använd ej höger).
 • Klistra in all kopierad text med Klistra in rent aktiverat.
 • Skriv rubriker versalgement, det vill säga endast med stor begynnelsebokstav.

Tips för innehållet

 • Det viktigaste först.
 • Anpassa texten för skumläsning.
 • Använd vi och du i texten men överdriv inte. Ofta börjar en mening med: I Rättviks kommun ..... vi ..... . Du .... eller Ni. Använd du om du skriver till personen som läser texten och använd ni om du skriver till till exempel en familj.
 • Använd ett enkelt språk – måste du använda ett svårt ord ska du förklara det.
 • Tänk på att aldrig använda yrkestermer i dina texter – de kan du använda när du kommunicerar med kollegor men aldrig när du skriver för allmänheten.
 • Använder du förkortningar för till exempel företag, lagar eller annat skriv ut de första gången med förkortningen i parentes bakom. I resten av texten kan du använda förkortningen.
 • Undvik att använda lägesord. Upp, ner, bakom, över, under och så vidare.
  Läs din mening och tänk på vad varje enskilt ord betyder. Exempel: Xxx-förvaltningen ligger bakom förslaget att titta över avgifterna för omsorgen. Xxxxs kommun ser över sitt dokumenthanteringssystem.

Skriv på svenska

 • Exempel: Bläddra istället för scrolla. Affärsverksamhet istället för business. Stödja eller utbilda istället för coacha. Nästan vara där istället för vara halvvägs där.
  Gå till kassan istället för checka ut.

Bilder

 • En bild ska alltid illustrera sidans innehåll. Dekorationsbilder stör mest besökaren som kan bli förvirrad när bild och innehåll inte stämmer överens.
 • Skriv alltid Alt-text (alternativa texter) till bilder.
 • Fotografens namn ska alltid skrivas under fotot eller illustrationen och skriftligt samtycke ska finnas.

Publicera sidan

 • Publicera aldrig en sida med brutna länkar eller brister i tillgängligheten.

Fråga webbredaktören

 • om du inte vet hur du ska göra eller om du känner dig osäker.
 • Ser det inte ut som på andra sidor? Fråga!

Varför är vi så tråkiga

En gemensam layout för alla sidor på webbplatsen ger stora vinster. Besökarna känner igen sig och det ger en trygghet att veta att det är vår kommun som "står bakom" informationen.

Läsbarhet

 • De tråkiga typsnitten är valda för att läsbarheten ska hålla en hög kvalitet.
 • Använd aldrig kursiv text på webbplatsen (undantag är bildtexten som både är liten och kursiv). Kursiv text är svårläst på skärm.
 • Vill du poängtera ett ord eller en kort mening i texten använd fetstil.
 • Understrykning är reserverat för länkar och används aldrig i något annat sammanhang.
 • Fetstil används aldrig för länkar.

Kontakt

Webbredaktionen
webmaster@rattvik.se
0248-70 125