Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Tillgänglighet

Låst tangentbord

mostphotos.com/Marc Dietrich

Enligt funktionshinderspolitiken ska alla människor, oavsett funktionsförmåga, ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Saxat från Myndigheten för delaktighet

"Grunden för all kommunikation i offentlig verksamhet, oavsett kanal, är att den går att förstå och att den är möjlig att ta del av."

"Skriftlig information ska gå att få i alternativa format och versioner, som till exempel i punktskrift och Daisy eller översatt till lättläst svenska. Språket ska vara klart och tydligt och formgivningen ska underlätta läsningen."

"Att en webbplats är tillgänglig innebär bland annat att webbplatsen uppfyller den internationella standarden WCAG 2.0 nivå AA, att strukturen är tydlig och överskådlig och att det finns grundläggande information om myndigheten i vissa alternativa format.

I de officiella riktlinjerna för webbutveckling finns utförlig information om hur man gör för att integrera tillgänglighetsperspektivet i webbplatsens förvaltning och utveckling."

En dam sitter i en fåtölj. Hon läser i en bok.

Lässtund. Foto: © Magnus Andersson.