Rättviks kommun
Rättviks kommun

Rubrik 1 här

Ingress

Text

Det du ser här ovanför är så din nya sida ser ut.

Det här är

Rubrik 1 Svart

Rubrik 1 används bara som rubrik för hela sidan = längst upp.

Ingress

Ingressen ska vara en inledande sammanfattning. Den ska hjälpa besökaren när de söker via Google eller på något annat sätt. Se till att rätt sökord är med i ingressen. Ingressen ska vara intressant och locka till mer läsning.

Rubrik 2 Svart

Underrubriker ska lyfta fram viktig information som underlättar skumläsning och fungerar som en vägvisare för läsaren. Även här kan du tänka på att hjälpa besökaren genom att underrubriken kan innehålla sökord som besökare använder.

Rubrik 3 Svart

används när du använder underrubriker i en längre text. Enkelt förklarat så används den som underrubrik till underrubrik 2. För sökord gäller samma som ovan.

Brödtext

Används till textinnehållet. Se till att viktiga sökord, för att hitta din information i sökmotorerna, ingår i texten. Orden bör finnas med på sidan ett par, tre gånger.

Brödtext

Fetstil sätter du själv för att framhäva viktiga ord i texten. De ska vara få. En del läsare skumläser bara rubriker och fetstil så se till att de läsarna också får behållning av innehållet.

Kursiv

Kursiv text används aldrig på en webbplats. Det är svårläst på skärm. Använd istället fetstil för enstaka ord och för korta och mycket få meningar.

Citat

Har du citerat ett helt stycke från någon annans text ska du använda citattecken. Var noga med att ange vem som står bakom citatet.

Det passar bra till exempel om du vill lyfta fram ett citat, eller en mening som sammanfattar en väsentlig del av budskapet.

Här ställer du in att stycket ska ha citattecken. När nästa stycke inte ska ha det avmarkerar du Citat.

Här ställer du in att stycket ska ha citattecken.

Bildtext

Bildtext

Genereras automatiskt som bildtext men används också till till exempel namn när du talar om vem som står bakom ett citat.

Rubrik 2 Röd

Används som rubrik till Kontakt och Information i den grå rutan längst ner på sidan.

Observera

Avstånd mellan stycken i brödtext och före och efter underrubriker är förinställt. På den här webbplatsen ska du inte själv layouta innehållet med tomma rader.