Rättviks kommun
Rättviks kommun

Samman- eller särskrivet

Särskrivning

Felaktig särskrivning innebär att ett sammansatt ord felaktigt skrivs som två eller flera ord.

 • Tips: Som du säger ordet skriver du!

  Säger du kanslichef? Skriv det och inte kansli chef. Säger du distriktssköterska skriv det och inte distrikts sköterska.
  Ibland får ett särskrivet ord en helt annan betydelse. Exempel:
  Snabb mat istället för snabbmat och sjuk sköterska istället för sjuksköterska.

Fall där sammanskrivningar rekommenderas

 • alltför
 • alltsedan
 • dessvärre
 • detsamma
 • därutöver
 • ifrån
 • ihåg
 • isär
 • rentav
 • såvida

Fall där särskrivningar rekommenderas

 • allt flera
 • allt som oftast
 • där borta
 • framför allt
 • i stället
 • i synnerhet
 • till fullo
 • över huvud taget

Det finns också fall där båda sätten är acceptabla såsom ’idag’ eller ’i dag’.

Exempel på ord som ibland felaktigt särskrivs

Nedanstående exempel aspirerar inte på att utgöra en lista över de mest frekventa särskrivningarna utan är endast ett urval av ord vilka kan bilda exempel som helhet.

 • Komedifilm (inte komedi film)
 • Blomkruka (inte blom kruka)
 • Köpkraft (inte köp kraft)
 • Bokrea (inte bok rea)
 • Genomsnitt (inte genom snitt)
 • Bilåkning (inte bil åkning)

Till sist!
Skriv ordet som du säger det då blir det nästan alltid rätt.