Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kontaktruta

Så här gör den ljusgrå rutan till kontaktinformationen.

Lägg till en textmodul i Innehåll.

Stå på Center column på den sida där du vill ha kontaktrutan.

Läg till textmodul

Skriv in texten i rutan

Använd Rubrik Röd 2 till Kontakt och Information, normal text till kontaktinformationen. Fetstil och ordning enligt nedan.

Tänk på!

I många fall är det att föredra att inte skriva ut namnet på en tjänsteman. Det räcker ofta med en titel.

Information

Länk till xxxxxxxxxxxx.

Kontakt

titel
Förnamn Efternamn (länka till e-post)
0248-70xxx

Besöksadress
xxxgatan xx
795 xx Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Förvaltning ev. enhet
795 80 Rättvik

CSS-regler

När du är färdig med texten i din kontaktruta högerklickar du på den. Klicka på CSS-regler och välj Ruta. Nu är din ruta klar.

css-ruta

Färdig ruta

Information

Länk till xxxxxxxxxxxx.

Kontakt

titel
Förnamn Efternamn (länka till e-post)
0248-70xxx (länka telefonnumret)

Besöksadress
xxxgatan xx
795 xx Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Förvaltning ev. enhet
795 80 Rättvik