Rättviks kommun

Skriv namnet på skolan eller enheten

Ta bort modulerna Ingress och Text i Innehåll (i menyn på vänster sida).

Bläddra längst ner i Sidor (menyn till vänster). Där ligger sidan Sidor utanför meny och sök. Klicka på pilen till vänster om namnet). Öppna sidan Exempeldesigns personalbilder.

Så här ser menyn ut när du öppnat sidan.

Så här ser menyn ut när du öppnat sidan.

Här ser du att modulen Personalbilder finns. Högerklicka på den och välj Kopiera. Gå till sidan som du ska lägga in dina personalbilder på.

Ställ dig i Innehåll i menyn på högersida och klicka på Center column. Högerklicka och välj Klistra in. Varje modul innehåller plats för tre bilder. Klistra in så många du behöver.