Rättviks kommun

Förkortningar

Webbplatsen är för allmänheten och det är för dem vi skriver på webbplatsen. Eftersom du inte vet, och inte kan kräva, grundkunskaper i och förståelse för det svenska språket så är ditt uppdrag att skriva texter som så många som möjligt förstår.

Skriv enkelt. Förklara förkortningar och svåra ord som förekommer i dokumentet.

Förkortningar

Använd aldrig förkortningar i texterna för enheter, förvaltningar och politiska nämnder, råd, styrelser, fullmäktige och så vidare. Skriv alltid ut hela namnet. Förkortningarna bör du endast användas i internt material. De här förkortningarna är ett internt språk och bör hållas där.

Skriv alltid ut förkortningar och använd de inte för ord.
Ca, skriv cirka, bl.a., skriv bland annat (andra), t.ex. skriv till exempel och så vidare.

Förkortningar av namn

Intitialförkortningar som utläses bokstav för bokstav skrivs med versaler. Exempel: EU, FN, DT.

Initialförkortningar som inte är egennamn skrivs med gemener. Exempel: bb, bnp, cv, it, pc, pm, sms, tv och vd.

Initialförkortningar som utläses som ord skrivs med gemener. Exempel: cad, laser, prao.

Interna förkortningar använder vi inte på webbplatsen. Exempel: suf, klk, ks, kf med flera. Skriv ut hela namnet.

Svenska skrivregler

Använd boken Svenska skrivregler när du är osäker. Boken är till stor användning för alla som skriver för allmänheten oavsett om det är på webben, protokoll, beslut eller andra dokument. (Har ni den inte så be er chef om att få köpa den till enheten.)

Fler tips finns i Myndigheternas skrivregler och Svarta listan, de finns på sidan Dokument.